วีดีโอ

Jimi Potchanard Seebungkerd on Surivipa Talk Show, 17 February 2012

งานประชุมวิชาการโค้ช APAC2017 Coaching Conference

เป็ด เปลี่ยน โลก (พจนารถ ซีบังเกิด) Official Upload

วีดีโอเพิ่มเติม

หลักสูตรของสถาบัน

เส้นทางสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ ด้วยหลักสูตร Life Coaching