หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณนุชจรินทร์ ตลิ่งวรรณ

ประวัติคณาจารย์

คุณนุชจรินทร์ ตลิ่งวรรณ (โค้ชป๋วย)

คุณนุชจรินทร์มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรข้ามชาติ 12 ปี อาทิ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด, ICS Travel Group and Heinz Thailand limited. ในช่วงเวลานั้นเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงจากการทำงานที่หลากหลาย เช่น จัดหาทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรและการพัฒนาบุคลากร, งานด้านการตลาด, Account Executive งานด้านการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า, การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร, และงานบริหารจัดการระบบจัดส่งวัตถุดิบและสินค้า (Supply-Chain)ในอุตสาหกรรมอาหาร

คุณนุชจรินทร์เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการเติบโตผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปลดปล่อยศักยภาพที่ค้นพบในตนเอง และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ ด้วยความเชื่อดังกล่าวทำให้คุณนุชจรินทร์มุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจนปัจจุบันเป็น Success Coach และ วิทยากร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการเติบโต มั่นคง แข็งแรงจากภายในซึ่งจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทย

จากประสบการณ์ 3 ปีในการจัดอบรมสัมมนา 7 Habits for highly effective people for teenage และเป็นอาสาสมัครจัดอบรมพัฒนาและให้คำปรึกษากลุ่มเด็กและเยาวชนในคริสตจักรและมูลนิธิสานสัมพันธ์กรุงเทพฯ และประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษากลุ่มคนทำงานและครอบครัวมา 15 ปี ทำให้คุณนุชจรินทร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็กและเยาวชนเพื่อสังคมไทยมีรากฐานที่แข็งแรงและส่งผลต่อการพัฒนาการเติบโตของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านโฆษณา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • Certificate Life Coaching Practitioner จาก Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach
  • Certified Practitioner, Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach
  • Certified Facilitator of 7 Habits for highly effective people for teenage จาก PacRim Group