หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณทวีพร เต็งประทีป

ประวัติคณาจารย์

คุณทวีพร เต็งประทีป (โค้ชวี)

คุณทวีพรมีประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศในตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรระดับแนวหน้ากว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่ง อาทิ AVP Sales บริษัท Nestle (Indochina), Regional Marketing Manager บริษัท Shell (Asia Pacific), Country GM บริษัท Shell (Vietnam), MD บริษัทในเครือบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย, กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการบริษัท (Board of directors) บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

นอกเหนือจากปะสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ คุณทวีพร ยังได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการบริหารองค์กรในฐานะผู้นำองค์กร การบริหารความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คุณทวีพร ได้ตัดสินใจเดินทางสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพด้วยความต้องการที่อยากแบ่งปันจากประสบการณ์ความสำเร็จ และความผิดพลาดของตนเอง และความเชื่อที่ว่าภายในตัวตนของทุกคนมีศักยภาพและคุณสมบัติที่ดีมากมาย เพียงแต่อาจไม่มีโอกาสได้ตระหนักรู้ตัวตนและสามารถที่จะนำสิ่งดีๆ ทั้งหลายในตัวตนออกมา จากการได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการโค้ชแบบ Life Coaching จาก Thailand Coaching Academy ตามมาตรฐานของ International Coach Federation (ICF) ได้ช่วยเสริมสร้างทักษะของการเข้าใจแบบไม่ตัดสิน นำพาให้ค้นหาตัวตนแบบไม่ครอบงำ ให้การสนับสนุนในการดึงศักยภาพผ่านการตระหนักรู้ในตัวตนและความกล้าในการปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการทำงานและชีวิตที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Coaching for Performance – Shell
  • Group Business Leadership development – Shell(INSEAD Singapore)
  • Certified Life Coaching Practitioner จาก Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach™
  • Certified Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach™
  • Certified Life Coaching Master Practitioner จาก Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach™
  • CertifiedFacilitator ด้าน Focused Conversation Method with The Technology of Participation (ToP) จากสถาบัน The Institute of Cultural Affairs Australia

Other Trainings

  • Director Certification Program - Thai Institute of Directors, Thailand