หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณสุวรรณา มิทเชล

ประวัติคณาจารย์

คุณสุวรรณา มิทเชล (โค้ชเปิ้ล)

คุณสุวรรณา มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารบริษัท ถาวรคอมพิวเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ของคนไทยระดับตำนานที่จดทะเบียนแห่งแรกในประเทศไทย เป็นเวลานับสิบปี มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลทั้งส่วนสำนักงานและส่วนโรงงาน บริหารงานโครงการผลิตภัณฑ์สู่ตลาด เชี่ยวชาญด้านการซื้อ-ขายระหว่างประเทศและได้ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง

คุณสุวรรณา มีประวัติและประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจ เธอเคยมีชีวิตที่ร่ำรวยในระดับเศรษฐีคนหนึ่ง แต่แล้วชีวิตผกผัน ธุรกิจประสบความล้มเหลวจากวิกฤติเศรษฐกิจไทยถดถอยเมื่อปีพ.ศ. 2540 (ต้มยำกุ้งเครดิต) กลายเป็นลูกหนี้ NPL และกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในอีกไม่กี่ปีถัดมา คุณสุวรรณาได้ใช้ความอดทนและความสามารถจนกลับมาเป็นคนที่ปลอดหนี้ และสมรสกับชาวอเมริกันเมื่อปีพ.ศ.2553

คุณสุวรรณา ตัดสินใจเดินบนเส้นทางอาชีพโค้ชจากการที่ได้ค้นพบความสุขแห่งชีวิต เมื่อได้รู้จัก เข้าใจ ยอมรับ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง และลงมือทำ กอปรกับการหมั่นฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นโค้ชในระดับมาสเตอร์ที่เปี่ยมด้วยพลังบวกและหัวใจแห่งการแบ่งปัน

คุณสุวรรณา ได้ศึกษาต่อศาสตร์สู่ความสำเร็จ  ด้วยความสนใจใคร่รู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกนั้นเขาใช้หลักการอะไร  จึงจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน  โดยนำชีวิตของตัวเธอเองพิสูจน์หลัก 17 ประการสู่ความสำเร็จทั้งหมด  จนสามารถสำเร็จการศึกษาถึงระดับ Certified Instructor จากสถาบัน Napoleon Hill Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยขณะนี้

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
 • Certified Neuro Linguistics Programming (NLP) from Thailand Coaching Academy by Jimi The CoachTM
 • Certified Life Coaching Practitioner from Thailand Coaching Academy by Jimi The CoachTM
 • Certified Life Coaching Master Practitioner from Thailand Coaching Academy by Jimi The CoachTM
 • Certified on Focused Conversation Method with the Technology of Participation (ToP)from The Institute of Cultural Affairs, Australia
 • Certified Attendance “Who Am I?” Course from Personalité et Relations Humaines, Thailand
 • Certified Attendance “Exploring My Inner World” Course from Personalité et Relations Humaines, Thailand
 • Certified Attendance “Living More Harmoniously” Course from Personalité et Relations Humaines, Thailand
 • Certified Ability to use Effective Sensory Projection and detect Accurate and Reliably Information from Jose Silva’s Ultramind ESP System, USA
 • Certified Completion of Sales Professionals Training from Jose Silva’s Ultramind ESP System, USA
 • Trained Silva’s Instructor from Jose Silva’s Ultramind ESP System, USA
 • Certified Completion, PMA Course (Positive Mental Attitudes) from Napoleon Hill Foundation, USA
 • Certified Completion, Leader Course from Napoleon Hill Foundation, USA
 • Certified Instructor (1st and The one in Thailand), PMA 17 Principles Science of Success from Napoleon Hill Foundation, USA