หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณพัชมณฑ์ อนวัช

ประวัติคณาจารย์

คุณพัชมณฑ์ อนวัช (โค้ชแหม่ม)

คุณพัชมณฑ์ หรือ คุณแหม่ม มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทชั้นนำนานกว่า 20 ปี มีประสบการณ์ด้านบริหารงานมากกว่า10ปี

คุณแหม่มผ่านการอบรมหลักสูตร Certified Master Practitioner Life Coach และ Certified Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก Thailand Coaching Academy (TCA) By Jimi The Coach, Certified Systematic problem Solving and Decision Making by Critical Thinking Skill etc.

คุณแหม่มมีความเชื่อมั่นในกระบวนการของโค้ชชิ่ง และได้นำทักษะและกระบวนการต่างๆมาปรับใช้ในงาน และชีวิตประจำวันมีความเข้าใจในการใช้ชีวิต ค้นพบศักยภาพต่างๆที่มีอยู่มากมายในตัวและนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตมีความสมดุลและมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากประสบการณ์ตรงทำให้คุณแหม่มมีความมั่นใจในการถ่ายทอดศาสตร์นี้ทั้งในรูปแบบ one on one coaching และ group coaching

คุณแหม่มมีความมุ่งมั่นในการนำทักษะ Life Coach มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่สมดุลสมบูรณ์ในทุกด้านและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี : เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท : Master of Management มหาวิทยาลัยมหิดล