หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณศิรินธร วาจานนท์

ประวัติคณาจารย์

คุณศิรินธร วาจานนท์ (โค้ชก้อย)

คุณศิรินธรมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์หรือ HR/OD (Human Resources & Organization Development) ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆอาทิ Asian Property Development (AP), Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), The Board of Investment of Thailand (BOI), United Nations ESCAP (UNESCAP), Royal Thai Police (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ), Siam Cement Group (SCG)

ด้วยความเชื่อมั่นในการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและคุณค่าภายในของมนุษย์ปัจจุบันคุณศิรินธรมีความสุขกับการเป็น Life Coach และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อไปสู่การเป็น Executive Coach สำหรับผู้บริหารในอนาคตด้วยความตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำที่มีความแข็งแรงด้วยศาสตร์ของ Life Coach – เพื่อเติมเต็มคุณค่าในตนเองในการช่วยสร้างชีวิตที่แข็งแรงมีคุณค่าและเต็มไปด้วยทางเลือกให้แก่ผู้อื่นต่อไป

ประวัติการศึกษา

  • Certified Practitioner of Neuro – Linguistic Programming (NLP) จากสถาบัน Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach
  • Certified Life Coaching Practitioner จากสถาบัน Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach
  • Certified Principle of Life Coaching จากสถาบัน Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร (Psychology of Industrial and Organization) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์