หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณอภิตา ชิตะปัญญา

ประวัติคณาจารย์

คุณอภิตา ชิตะปัญญา (โค้ชไก่)

คุณอภิตาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการ / การบริหารรัฐกิจและ ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจบการศึกษาคุณอภิตาเริ่มต้นการทำงานด้วยงานบริหารทั่วไปงานบริหารบุคคลและงานธุรกิจการบินภาคพื้นดินในองค์กรชั้นนำ ได้แก่การเคหะแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท การบินไทย จำกัดก่อนที่จะผันตนเองไปสู่งานบริหารบุคลากรแบบมืออาชีพในงานธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นงานกิจการธนาคารกลาง

ด้วยความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งในศักยภาพการทำงานของมนุษย์ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตไปในทิศที่ต้องการรวมทั้งหากพัฒนามุมมองเพียงสักนิดชีวิตก็จะเปลี่ยนคุณอภิตาจึงได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการทำงานจากงานบริหารบุคคลและงานโค้ชในภาคปฏิบัติมาสู่ความเชี่ยวชาญในด้าน Life Coaching และ Neuro-Linguistic Program (NLP) ที่กำลังเป็นที่สนใจในประเทศไทย

คุณอภิตาได้หันเหอาชีพมาสู่การเป็นโค้ชอิสระเพื่อสานฝันในการได้ผจญภัยเรียนรู้ศาสตร์แห่งชีวิตได้พบปะและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติที่ทุกคนมีอย่างท่วมท้นเพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและเพื่อได้ช่วยเหลือในอีกหลายผู้คนให้ก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคที่เผชิญระหว่างเส้นทาง โดยเข้าร่วมเป็น Success Coach กับ Jimi the Coach, Thailand Coaching Academy พร้อมทั้งประสบการณ์งานโค้ชแก่กลุ่มองค์กรภาคราชการและเอกชน อาทิสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทโรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล คณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารทหารไทย Siam Cement Group (SCG) สถาบันสอนภาษาเอ ยูเอและมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและครอบครัว (FORDEC) ฯลฯ

คุณอภิตายังได้รับบทบาทหน้าที่ในคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน และคณะอนุกรรมกาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษในสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ตลอดจนรับบทบาทของ Life Coach และ Executive Coach ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ประวัติการศึกษา

  • Certified NLP Practitioner, by Thailand Coaching Academy and Australian Board of NLP
  • Certified Master of Practitioner of Life Coaching, Thailand Coaching Academy
  • Certified Coach , Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach
  • Certificate of Participation on Senior Management Program, UC. Berkeley , USA.
  • Certificate of Participation and Contribution in the 1991 Annual Meetings Board of Governors of the World Bank Group and the International Monetary Fund