หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณรัฐภูมิ เฮงรัศมี

ประวัติคณาจารย์

คุณรัฐภูมิ เฮงรัศมี (โค้ชโจ้)

ด้วยประสบการณ์ทำงานในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 10 ปี บวกกับประสบการณ์ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนอีกกว่า 10 ปี คุณรัฐภูมิ ได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงจากการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การบริหารงานคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการองค์กร Change Management และการบริหารงานโครงการ โดยตลอดระยะเวลาชีวิตการทำงาน ได้มีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรอบรมต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง พัฒนาศักยภาพตนเอง สู่การนำไปพัฒนาศักยภาพขององค์กรหรือหน่วยงานต่อไป ยกตัวอย่าง เช่น หลักสูตรมาตรฐานสากล ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัย ด้านอาหาร และด้านไอที, หลักสูตรด้านบริหารจัดการการผลิต หลักสูตรการพัฒนาองค์กรและหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

จากประสบการณ์ทำงานทั้งในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีหน้าที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และการทำงานด้านที่ปรึกษาเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งล้วนแต่จำเป็นต้องใช้ทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน และมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของคนสู่การพัฒนาองค์กร จึงนำมาสู่การสนใจเรียนรู้ศาสตร์ด้าน โค้ชชิ่ง เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน จนได้สำเร็จหลักสูตร Life Coaching และ Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach และมุ่งมั่นทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำที่มีความแข็งแรงด้วยศาสตร์ของ Life Coach รวมถึงการทำหน้าที่เป็น Executive Coach สำหรับผู้บริหารองค์กร ด้วยความเชื่อที่ว่า มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด ซึ่งโค้ชจะเป็นผู้สร้างกระบวนการช่วยดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่แล้วในตัวบุคคลเหล่านั้นออกมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่อง การทำงาน และการใช้ชีวิต ที่มีสมดุล และมีความสุข

 

ประวัติการศึกษา

  • Certified Life Coaching Master Practitioner จาก Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach
  • Certified Practitioner of Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach
  • Certified APEC IBIZ Business Counselor จาก Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่