หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณพิมลมาลย์ อินทราวุธ

ประวัติคณาจารย์

คุณพิมลมาลย์ อินทราวุธ (โค้ชบุ๋ม)

คุณพิมลมาลย์จบการศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาโฆษณา และปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประกาศนียบัตรหลักสูตร มินิเอ็มบีเอ (UTCC MINI MBA) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลังจบการศึกษาคุณพิมลมาลย์ได้สั่งสมประสบการณ์กว่า10 ปีในวงการโฆษณา และประชาสัมพันธ์โดยผ่านการทำงานกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด, Dentsu (Thailand) บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)โดยได้รับผิดชอบบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิการวางแผนงานและดูแลงบประมาณด้านสื่อโฆษณาครบวงจรและประสานงานกับบริษัทโฆษณา ดูงานการตลาดสนามกอล์ฟด้านการตลาดและการขายโครงการบ้านโซนรังสิต สื่อสารนโยบายส่งเสริมการขายพร้อมอบรมเทคนิคการขาย และพฤติกรรมผู้บริโภคแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการ และด้วยประสบการณ์ดังกล่าวคุณพิมลมาลย์จึงมีทักษะในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์และการสอนงานที่ดีเยี่ยม

นอกจากนี้คุณพิมลมาลย์ยังเป็นนักธุรกิจที่ลงมือปฏิบัติจริงโดยการก่อตั้งธุรกิจร้านกาแฟของตนเอง และบริหารร้านกาแฟ 6 สาขาในตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์นี้เองจึงทำให้คุณคุณพิมลมาลย์มีความรู้ลงลึก และเข้าใจจริงในด้านการบริหารธุรกิจการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการบริหารบุคลากร

คุณพิมลมาลย์มีความใฝ่ฝันส่วนตัวที่จะได้ใช้ชีวิตของตนเองอย่างมีคุณภาพในทุกด้านและได้ช่วยเหลือให้คนอื่นได้ชีวิตที่มีคุณภาพเช่นเธอด้วย ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา คุณพิมลมาลย์จึงได้เข้าอบรมการเป็นโค้ชและได้รับการรับรองการเป็น Life Coach และ NLP Practitioner มืออาชีพและเริ่มอาชีพการเป็นโค้ชอิสระ และผู้ช่วยโค้ชกับ Jimi The Coach, Thailand Coaching Academy และ Coaching Parfait โดยเข้าร่วมในทีมโค้ชของโปรเจคการโค้ช และการอบรมให้กับบริษัทต่างๆ เช่น Siam Cement Group (SCG), DST Worldwide Services (Thailand) เป็นต้น

ปัจจุบันคุณพิมลมาลย์ดำเนินชีวิตด้วยความสมดุลด้วยบทบาทของคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับการดูแลลูกสาววัยรุ่นสองคน บทบาทของนักธุรกิจเจ้าของกิจการ Black Magic Coffee และบริษัท คอฟฟี่ คิสส์ จำกัด และบทบาทของการเป็นโค้ช และวิทยากรด้าน Life Coach ที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้บุคลากรทั้งในและนอกองค์กรค้นพบศักยภาพของตนเองเพื่อให้เติบโตพัฒนาก้าวหน้าในการทำงานพร้อมกับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

ประวัติการศึกษา

  • Certified NLP Practitioner, by Thailand Coaching Academy and Australian Board of NLP
  • Certified Master Practitioner of Life Coaching, Thailand Coaching Academy
  • Certificate Train the trainer, Witcha Academy by Pa-sorn Production
  • Certified Coach and Trainer, Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach
  • Certificate of Personality Development, John Robert Power