หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์

ประวัติคณาจารย์

คุณณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์ (โค้ชนัท)

คุณณัฏฐ์เป็นโค้ชวิทยากร และนักเขียน ที่เชื่อและใช้ชีวิตกับศาสตร์การโค้ชทั้งในชีวิตส่วนตัวและการงาน โดยมี background ด้านวิศวกรรม Performance Management และ Strategic Planningทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำอาทิ SCG และ PTTEP

คุณณัฏฐ์ได้รับการรับรองจาก International Coach Federation(ICF)ในระดับ Professional Certified Coach(PCC)1 ใน 38 คนในประเทศไทย (ข้อมูล ณ เดือน พ.ค. 2560)คุณณัฏฐ์มีประสบการณ์การโค้ชและเป็นวิทยากรสอนทักษะการโค้ชรวมมากกว่า 1,000 ชั่วโมงในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โดยคุณณัฏฐ์เป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองจากThailand Coaching Academy และ MMS Coach Training (US based) ดังนั้นคุณณัฏฐ์จึงเข้าใจถึงการโค้ชในองค์กรเป็นอย่างดีทั้งในบริบทขององค์กรข้ามชาติและองค์กรของประเทศไทย

คุณณัฏฐ์มีความเชี่ยวชาญด้านการโค้ชในด้าน Leadership โดยเฉพาะด้านทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงด้านการพัฒนาลูกน้องอย่างยั่งยืน และการสร้าง successor ของผู้บริหารระดับสูง

คุณณัฏฐ์เป็นวิทยากรที่เชียวชาญด้านการสอนให้ผู้บริหารมีทักษะการโค้ชเพื่อใช้ในการบริหารลูกน้องและผลงาน รวมไปถึงการ Mentor เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำทักษะการโค้ชไปใช้โค้ชลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริงตัวอย่างลูกค้าองค์กรบางส่วน อาทิSCG, Nestle, SiPHSiriraj Hospital, Unilever Network,

Bank of Thailand, Pandora, Mahidol University, Roche, Mega (Pharmaceuticals), Amway, and DMG Books.

คุณณัฏฐ์เชื่อว่าคนเราสามารถสุข และสำเร็จได้มากกว่าที่เคยเป็น คุณณัฏฐ์จึงใช้เวลาส่วนตัวในการใช้ทักษะการโค้ชเพื่อช่วยเหลือผู้คน เช่น เป็นหนึ่งในผู้นำโครงการ Coaching for Thailand เพื่อช่วยให้น้องๆนักเรียนในภาคใต้ให้มีความเข็มแข็งภายในมากขึ้น และคุณณัฏฐ์ยังมีบทบาทในการผลักดันการโค้ชในประเทศไทย โดยได้รับเลือกให้เป็น Vice President ของ ICF Bangkok Chapter ในปี 2559

คุณณัฏฐ์เป็นผู้แต่ง LIFE or LOSS ซึ่งเป็นหนังสือด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการบริหารเวลาของผู้ที่ประสบความสำเร็จติดอันดับ 20 หนังสือขายดีที่ Se-Ed และ B2S ทั้งเคยเป็นนักเขียนในนิตยสาร Good Luck Good Life

ประสบการณ์การทำงานและการศึกษาโดยย่อ:

  • คุณณัฏฐ์มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรแนวหน้าของเมืองไทย อาทิปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือปตท.สผ. ในบทบาทของนักวางแผนกลยุทธ์ที่ทำงานใกล้ชิดกับCEO และผู้บริหารระดับสูงในด้าน Performance Managementและ Strategic Planning และ เครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG ในบทบาทนักวิเคราะห์ระบบ ในหลายด้านของธุรกิจ อาทิ Warehouse Management, Logistics, and Enterprise Resource Planning.
  • Master of Business Administration in Finance and Marketing fromSasin Graduate Institute Of Business Administration, Chulalongkorn University
  • Bachelor of Electrical Engineering in TelecommunicationsfromSirindhorn International Institute Of Technology, Thammasat University

คุณณัฏฐ์เชื่อในการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากการศึกษาในระบบแล้ว คุณณัฏฐ์จึงได้พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอทั้งพัฒนาด้วยตนเอง และการเข้าอบรบอาทิ

  • Life Coaching Master Practitionerby Thailand Coaching Academy
  • NLP Practitioner Certification by Thailand Coaching Academy
  • MMS Coach Training by Dr. Cherie Carter-Scott
  • Ultimate Leadership Camp by T. HarvEker
  • Train the Trainer by Blair Singer
  • Facilitation That Works by Martha Lasley

ภาษา: คุณณัฏฐ์สามารถโค้ช และสอนได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ