หน้าหลัก > กิจกรรม > 10 ความเชื่อ JIMI THE COACH

10 ความเชื่อ JIMI THE COACH

 

บนเส้นทางการเป็นโค้ช และการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น จวบจนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สิ่งที่อยากเล่าสู่กันฟังคือ......