หน้าหลัก > กิจกรรม > Design My LIFE Workshop ที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ออกแบบชีวิตที่ใช่ของตัวเอง

Design My LIFE Workshop ที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ออกแบบชีวิตที่ใช่ของตัวเอง

 

Design My LIFE

Workshop ที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ออกแบบชีวิตที่ใช่ของตัวเอง มั่นใจในตัวเองมากขึ้น และมีความสุขไปบนเส้นทางนั้น ได้ Life Skills ที่ใช้ได้จริงในครอบครัว และกับเพื่อน มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น

หลักสูตรสำหรับวัยรุ่น Based on Life coaching Skills สอนโดย Life Coach มืออาชีพ Thailandcoaching Academy (TCA)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 02-789-9955 ต่อ 2

#jimithecoach #tca #jtcg #thailandcoachingacademy

 

คลิ๊กลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-_NrF-RzX5ppDQmzj0TpYHSUyTnGBMIpJScjvqNi2N9M3Wg/viewform?c=0&w=1