หน้าหลัก > กิจกรรม > "ทักษะการโค้ช ทำให้มนุษย์ก้าวไปข้างหน้า ไม่ติดกับดักปัญหา ส่งต่อคุณค่าให้กับผู้ที่เป็นกำลังหลักของสังคม"

"ทักษะการโค้ช ทำให้มนุษย์ก้าวไปข้างหน้า ไม่ติดกับดักปัญหา ส่งต่อคุณค่าให้กับผู้ที่เป็นกำลังหลักของสังคม"

 

"ทักษะการโค้ช
ทำให้มนุษย์ก้าวไปข้างหน้า 
ไม่ติดกับดักปัญหา 
ส่งต่อคุณค่าให้กับผู้ที่เป็นกำลังหลักของสังคม"   #jimithecoach #Tca #jtcg #thailandcoachingacademy