หน้าหลัก > กิจกรรม > เด็กชายบ้านเมตตาประกาศเป้าหมายชีวิต "ผมพร้อมเป็นคนดี"

เด็กชายบ้านเมตตาประกาศเป้าหมายชีวิต "ผมพร้อมเป็นคนดี"

 
แชร์

โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด และทีมโค้ชจาก จิมมี่เดอะโค้ช ได้รับความไว้วางใจจาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร หรือ บ้านเมตตา ให้จัดอบรมทักษะการใช้ชีวิต Life Coaching ให้กับเยาวชนที่อยู่ในการดูแลกว่าหนึ่งร้อยคน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ บ้านเมตตตา เขตบางนา กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่รวมพลังทีมโค้ชจิตอาสามาร่วมกันให้ความรู้กับน้องๆ เป็นปีที่ 2

ทีมโค้ชจาก บ.จิมมี่เดอะโค้ช นำโดย โค้ชนัตตี้ ณัฐชาต นันทเทิม ได้จัดเตรียมกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้คุณค่าที่มีอยู่ในตัวเอง ถอดบทเรียนจากบุคคลตัวอย่าง และได้ฝึกการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อให้ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งในช่วงสุดท้ายของการอบรม น้องๆ ได้เขียนเป้าหมายชีวิตของตัวเอง และประกาศความตั้งใจให้กับทุกคนได้รับรู้ด้วยสายตาอันมุ่งมั่น "ผมเป็นคนดี!!"