หน้าหลัก > กิจกรรม > "ทูตความสุข" กิจกรรมเพื่อสังคมแนวใหม่ ตอบโจทย์ ความสุขประเทศไทย

"ทูตความสุข" กิจกรรมเพื่อสังคมแนวใหม่ ตอบโจทย์ ความสุขประเทศไทย

 
แชร์

โครงการ "ทูตความสุข Happy Life Happy Thailand" ส่งต่อความสุขให้ทั่วถึงทั้งประเทศไทย เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ส่งสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช และ สถาบันฝึกทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy ซึ่งเกิดขึ้นด้วยเจตนารมย์อันดีของ โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด ที่พร้อมส่งมอบทักษะความรู้ "ไลฟ์โค้ชชิ่ง" Life Coaching เพื่อช่วยสร้างความสุขให้กับผู้เรียน และนำไปส่งต่อให้ถึงผู้คนรอบข้าง สู่ชุมชน และขยายความสุขไปในวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ตอบโจทย์ความสุขประเทศไทยยุคปัจจุบัน

โครงการ Happy Life Happy Thailand ได้ดำเนินมาจนถึง "ทูตความสุข" รุ่นที่ 4 จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหลายร้อยคน คัดเลือกจนเหลือรุ่นละ 20 คน ให้มาเข้าร่วมอบรมศาสตร์ Life Coaching โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องนำความรู้ที่ได้ ไปสร้างกิจกรรมส่งต่อทักษะความสุขให้กับผู้อื่น อย่างน้อย 100 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้าง "ทูตความสุข" ได้ถึง 7,426 ตำบล ทั่วประเทศไทยได้ในเร็วๆ นี้

กิจกรรมอบรมที่ "ทูตความสุข" จะได้เรียนรู้คือทักษะ Life Coaching ระดับพื้นฐาน จนถึงการฝึกทักษะการโค้ช ที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ที่มาของพฤติกรรม คุณสมบัติที่ดี ความเชื่อ ความต้องการ ความกลัว การให้คุณค่า อันเป็นที่มาของพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ พร้อมส่งต่อความสุขให้กันและกัน โดยบรรยากาศการเรียนรู้ตลอด 5 วัน เต็มเปี่ยมด้วยพลังงานบวก ทั้งรอยยิ้ม และน้ำตาแห่งความอิ่มเอิบใจ สร้างความหมายใหม่ ที่มีคุณค่าให้กับชีวิต

องค์กรที่สนใจร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "ทูตความสุข Happy Life Happy Thailand" สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ทาง

FACEBOOK PAGE | HAPPY LIFE HAPPY THAILAND 

ความสุข.. คือทักษะที่ฝึกฝน และส่งต่อได้อย่างไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโครงการโดย

JIMI THE COACH , THAILAND COACHING ACADEMY