หน้าหลัก > กิจกรรม

กิจกรรม

Life Coaching Practitioner รุ่นที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Life Coaching Practitioner ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558

Work Shop Life Coach ครั้งที่ 3

การสัมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง Life Coach แก่องค์กรและบุคคลผู้สนใจ ณ ฝึกทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2015</

Principle Of Life Coaching รุ่นที่ 47

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Principle of Life Coaching รุ่นที่ 47

Thailand Coaching Academy (TCA) Open House ครั้งที่ 1

การพูดคุยผ่านระบบ Webinar เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบและประโยชน์ของทักษะ "ไลฟ์โค้ช" อาทิ ไลฟ์โค้ช (Life Coaching) คืออะไร การเป็นโค้ชมืออาชีพด้วยทักษะไลฟ์โค้ช (Coaching Mindset) และการนำทักษะ "ไลฟ์โค้ช" ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Life Coaching Master Practitioner รุ่นที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Life Coaching Master Practitioner รุ่นที่ 4

<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>