หน้าหลัก > กิจกรรม

กิจกรรม

Thailand Coaching Academy (TCA) Open House ครั้งที่ 1

การพูดคุยผ่านระบบ Webinar เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบและประโยชน์ของทักษะ "ไลฟ์โค้ช" อาทิ ไลฟ์โค้ช (Life Coaching) คืออะไร การเป็นโค้ชมืออาชีพด้วยทักษะไลฟ์โค้ช (Coaching Mindset) และการนำทักษะ "ไลฟ์โค้ช" ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Life Coaching Master Practitioner รุ่นที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Life Coaching Master Practitioner รุ่นที่ 4

Principle Of Life Coaching รุ่นที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Principle of Life Coaching รุ่นที่ 14

Life Coaching Practitioner รุ่นที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Life Coaching Practitioner รุ่นที่ 14

Principle Of Life Coaching รุ่นที่ 44

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Principle of Life Coaching รุ่นที่ 44

<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>