หน้าหลัก > ปฎิทินหลักสูตร

ค่าเรียน

หลักสูตร/Course Title ค่าลงทะเบียนปกติ/Fee
The Eureka of Coaching Program
1 Principle of Life Coaching 32,100 บาท    
2 Life Coaching Practitioner 74,900 บาท    
3 Life Coaching Master Practitioner 101,650 บาท    
Neuro-Liguistic Program
NLP 7 Days NLP Practitioner Certification 69,550 บาท    
FCM Focused Converstion Method 16,050 บาท
หลักสูตรรวม/Course Package ลดพิเศษ*/
Special Fee*
ประหยัด/Save
1 + 2  107,000 บาท 97,000 บาท* 10,000 บาท
1 + NLP 101,650 บาท 96,650 บาท* 5,000 บาท
1 + 2 + NLP 176,550 บาท 161,550 บาท* 15,000 บาท
1 + 2 + 3 208,650 บาท 178,650บาท* 30,000 บาท
1 + 2 + 3 + NLP 278,200 บาท 243,200บาท* 35,000 บาท

ปฎิทินหลักสูตร

<<ธค. 2560 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Principle of Life Coaching
26-27 มกราคม 2560
20-21 กุมภาพันธ์ 2560
25-26 มีนาคม 2560
22-23 เมษายน 2560
20-21 พฤษภาคม 2560
24-25 มิถุนายน 2560
22-23 กรกฎาคม 2560
21-22 สิงหาคม 2560
15-16 กันยายน 2560
14-15 ตุลาคม 2560
14-15 พฤศจิกายน 2560
12-13 ธันวาคม 2560
Life Coaching Practitioner
23-25 กุมภาพันธ์ 2560
27-29 เมษายน 2560
28-30 มิถุนายน 2560
24-26 สิงหาคม 2560
17-19 ตุลาคม 2560
14-16 ธันวาคม 2560
Life Coaching Master Practitioner
27-29 มีนาคม, 1 เมษายน 2560
18, 24-25, 29 กรกฎาคม 2560
27-29 พฤศจิกายน 2560, 1 ธันวาคม 2560
7 Days NLP Practitioner Certification
11-13, 17-18, 24-25 มกราคม 2017
30-31 พฤษภาคม, 1, 5-6, 12-13 มิถุนายน 2560
12-14, 18-19, 22-23 กันยายน 2560
Technology of Participation (ToP) Focused Conversation Method
22 มิถุนายน 2560