หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติสถาบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

สถาบัน Thailand Coaching Academy เปิดสอนหลักสูตร “How to be Life Coach” โดยเน้นฝึกฝนทักษะ Life Coaching และ NLP ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนออกมาให้ปรากฏและใช้ในการดำรงชีวิต ในการก้าวไปข้างหน้า และในการเผชิญกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวในแต่ละวัน

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน Thailand Coaching Academy คือ

1. หลักสูตร Leading My Life (LML)

หลักสูตรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ก้าวหน้า และเป็นทักษะเบื้องต้นของการเป็น Life Coach

2. Professional Certified Life Coach (PCLC)

สู่การเป็นโค้ชที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

3. หลักสูตร ICF Mentor Coaching for ACC & PCC (ICF MC)

หลักสูตรเพื่อการสอบเป็นโค้ชมืออาชีพ ตามมาตรฐาน ICF ในระดับ ACC และ PCC

4. Master Certified Life Coach (MCLC)

หลักสูตรเทคนิค Life Coach ขั้นสูง สู่ระดับ Master Life Coach ที่เหนือกว่า