หน้าหลัก > หลักสูตร > หลักสูตร Life Coaching Master Practitioner

หลักสูตร Life Coaching Master Practitioner

ระยะเวลาในการเรียน: 6 เดือน (จากวันสุดท้ายของวันเข้าอบรม) 

ใครบ้างที่ต้องการหลักสูตรนี้:

 • ผู้ที่ต้องการมีอาชีพเป็นโค้ชเต็มเวลา หรือสร้างธุรกิจการโค้ชของตัวเอง
 • ผู้ที่ใช้ความรู้ และทักษะการโค้ชในการให้คำแนะนำ หรือสร้างระบบในระดับองค์กร เช่น การออกแบบวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร เป็นต้น 


หลักสูตรที่ต้องเรียนมาก่อน:  “Principle of Life Coaching” และ “Life Coaching Practitioner” 


สิ่งที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับ:

 • ความรู้ และทักษะของ Life Coaching ในระดับเจาะลึก
 • ทักษะ 6 อย่างของ Master Practitioner ได้แก่

- ระบบการโค้ชแบบครบวงจรสำหรับการเป็นโค้ชมืออาชีพ
- โมเดลการโค้ชแบบ “Executive Coaching” ที่ใช้ในการโค้ชระดับผู้นำ (Leadership Coaching) ที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำมาแล้ว
- เครื่องมือ DISC ที่ใช้ในการวัด และวิเคราะห์พฤติกรรม และค่านิยมของมนุษย์ เพื่อการวางแผนโค้ชการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- โมเดล NLP (Neuro-Linguistic Prgramming) สำหรับการโค้ช

 • ประกาศนียบัตร “Certification of Master Practitioner of Life Coaching” จาก Thailand Coaching Academy(TCA) (เมื่อนำส่งงานครบถ้วน)

 

หลักสูตรนี้มีอะไรบ้าง:

 • Workshop 4 วัน เพื่อเรียนรู้ 6 ทักษะสำคัญ*
 • คู่มือการเรียนของ Master Practitioner
 • เครื่องมือ และคู่มือ “Success Insight” สำหรับการวัด และอ่านผล  DISC
 • ทักษะสำคัญของ Practitioner 15 ทักษะ โดยเรียนผ่านระบบ on-line*
 • เข้ารับฟังการสาธิตสดการโค้ชผ่านระบบ on-line โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน
 • ข้อสอบ และการวัดผล*

*ผู้เรียนต้องส่ง หรือปฏิบัติให้ครบถ้วนเพื่อที่จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

 

Program outline:

 • Advanced Life Coaching Skills
 • Coaching with NLP Models
 • DISC: Unlock the Mystery of Human Behaviors
 • Preparing Yourself to Become a True Professional Coach

 

Your 15 Coaching Skills Tele-Classes:

 1. Creating Awareness As A Coach
 2. Designing Actions To Achieve Great Result
 3. How To Be An Achieve Listener
 4. How To Establish A Coaching Presence
 5. How To Establish the Coaching Agreement With Your Client
 6. How To Establish Trust and Intimacy With your clients
 7. Managing Process and Accountability
 8. Meeting Ethical Guideline & Professional Standards in Your Business
 9. Planning and Goal Setting For Success
 10. Powerful Questioning
 11. Setting The Foundation For Your Business
 12. The Key to Direct Communication
 13. Executive Coaching (X3)

 

Assessment for Your Success:

 • ข้อสอบ (Knowledge paper)
 • โค๊ดยืนยันการเข้าเรียน Tele-Classes 15 วิชา

 


รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตรของ Thailand Coaching Academy
23-25, 31 มีนาคม 2561
9, 13-14, 21 กรกฎาคม 2561
19, 23-24 พฤศจิกายน, 1 ธันวาคม 2561