หน้าหลัก > หลักสูตร > หลักสูตร Technology of Participation (ToP) Focused Conversation Method

หลักสูตร Technology of Participation (ToP) Focused Conversation Method

ToP - Technology of Participation เป็นเทคนนิคที่ถูกคิดค้นโดยทีมงาน Global Institute For Facilitative Leadership แห่ง The Institute of Cultural Affairs Australia มากว่า 25 ปี แลได้รับการยอมรับจากองค์การหลากหลาย ทั้งในออสเตรเลีย ประเทศไทย และระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ที่มุ่งเน้นการสร้างความสำเร็จของผู้นำกลุ่มสนทนาในทุกบทบาท เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและข้อสรุปที่พิจารณามาอย่างถี่ถ้วนและหนึ่งในกระบวนการดังกล่าวคือ The Focused Conservation Method (FCM) ที่ช่วยให้การสนทนาเกิดโฟกัส ที่ชัดเจนสามารถดึงข้อมูลที่เป็นจริงปราศจากอคติ


รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตรของ Thailand Coaching Academy