หน้าหลัก > หลักสูตร > หลักสูตร Life Coaching Practitioner

หลักสูตร Life Coaching Practitioner

ระยะเวลาในการเรียน: 4 เดือน (นับจากวันสุดท้ายของวันเข้าอบรม)
ใครบ้างที่ต้องการหลักสูตรนี้:

 • ผู้ที่ต้องการมีอาชีพเป็นโค้ช
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะของการเป็นโค้ชเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลงานของตัวเอง และทีม

หลักสูตรที่ต้องเรียนมาก่อน:  “Principle of Life Coaching” หรือหลักสูตรทักษะพื้นฐานของการเป็นโค้ชอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับจาก Thailand Coaching Academy


สิ่งที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับ:

 • กระบวนการ และเครื่องมือสำหรับการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนชีวิต
 • ความรู้ ทักษะที่นำไปปฏิบัติได้จริง และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการโค้ชด้วยทักษะ Life coaching
 • การฝึกโค้ชจริง และได้รับคำแนะนำจาก mentor ที่เป็นโค้ชมืออาชีพที่มีประกาศนียบัตรรับรอง
 • ประกาศนียบัตร ““Certification of Practitioner of Life Coaching” จาก Thailand Coaching Academy (TCA) (เมื่อนำส่งงานครบถ้วน)

หลักสูตรนี้มีอะไรบ้าง:

 • Workshop 3 วัน รวมถึงการสาธิต และการฝึกปฏิบัติต่างๆ*
 • คู่มือการเรียนของ Practitioner
 • ทักษะสำคัญของ Practitioner 6 ทักษะ โดยเรียนผ่านทางระบบ on-line*
 • เข้ารับฟังการสาธิตสดการโค้ชผ่านทางระบบ on-line โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือน
 • การโค้ชแบบ Triad 4 ครั้งโดยมี Mentor 1 คนให้คำแนะนำ 2 ครั้ง*
 • ข้อสอบ และการวัดผล*


*ผู้เรียนต้องส่ง หรือปฏิบัติให้ครบถ้วนเพื่อที่จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

 

หัวข้อการฝึกอบรม:

 • Your Journey as A Coach
 • The 10 Success Principle of Coaching
 • Exploring Client Beliefs
 • Your First Coaching Session – GROW Model
 • Goal-Setting  for Success
 • Representational System Preference
 • Rapport Building
 • Physiology Creates Psychology
 • Advanced Listening Skills for Coaching
 • Advanced Questioning Skills for Coaching

-NLP for Questioning
-Transformational Model of Questioning

 • Coaching and NLP (Neuro-Linguistic Programming)

 

Tele-Classes ทักษะสำคัญของการโค้ช 6 วิชา:

 1. Live Coaching X 3 (unlimited access within 6 months)
 2. How to become a Great Listener For Your Clients
 3. Rapport Building
 4. GROW Model
 5. Powerful Questioning
 6. Physiology Creates Psychology

 

การวัดผลเพื่อความสำเร็จ:
สิ่งที่ผู้เข้าเรียนต้องปฏิบัติ และนำส่ง TCA ให้ครบถ้วน

 • ข้อสอบ (Knowledge paper)
 • โค๊ดการเข้าเรียน Tele-Classes 6 วิชา
 • Triad Coaching 4 ครั้ง
 • Listener Feedback 4 ครั้งจาก Triad Coaching
 • Mentor Feedback 2 ครั้งจาก Triad Coaching

 


รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตรของ Thailand Coaching Academy
22-24 กุมภาพันธ์ 2561
10-12 พฤษภาคม 2561
27-29 มิถุนายน 2561
23-25 สิงหาคม 2561
28-30 ตุลาคม 2561
20-22 ธันวาคม 2561