วีดีโอ

ทักษะชีวิตที่มั่นคง Happy Life Happy Thailand by Jimi The Coach

ชีวิตนี้จะไปไหน Happy Life Happy Thailand by Jimi The Coach

Coaching เติมความสุขผู้ต้องขังสตรี

Jimi Potchanard Seebungkerd on Surivipa Talk Show, 17 February 2012

งานประชุมวิชาการโค้ช APAC2017 Coaching Conference

เป็ด เปลี่ยน โลก (พจนารถ ซีบังเกิด) Official Upload

วีดีโอเพิ่มเติม

หลักสูตรของสถาบัน

เส้นทางสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ ด้วยหลักสูตร Life Coaching