หน้าหลัก > เว็บบอร์ด > หัวข้อ

Life Coach เป็นทางเลือกให้เราในตอนที่มีปัญหาได้จริงไหม ?

Reply Message
Name
Email

1 comments

  • [anon@jimithecoach.com]2017-06-20 10:51:01

    เป็นทางเลือกได้จริง โดยให้คนที่เป็น Life Coach ที่มีทักษะที่ถูกต้อง มีจริยธรรมและมีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงมาช่วยพูดคุยถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจใช้วิธีการพูดคุยดูก่อนตัดสินใจ หรือก่อนจ่ายเงินและตรวจสอบจากแหล่งอ้างอิงต่างๆที่สามารถหาได้ เช่น จากใบรับรอง จากสถาบันที่ศึกษาหรือจากคำอ้างอิงของผู้ที่เคยใช้บริการแล้ว เป็นต้น